ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

ก่อนสั่งซื้อ กรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและค่าขนส่งสินค้า ก่อนการชำระเงิน ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

 • แจ้งลูกค้าเพิ่มเติม ราคาสินค้ายังไม่รวมราคาค่าจัดส่ง !!!
 • สั่งซื้อแบบเงินสด
 1. ลูกค้าตกลงเรื่อง  สเปคสินค้าที่ต้องการ  จำนวน  ราคา สถานที่จัดส่ง เงื่อนไขเรื่องการชำระเงินกับพนักงานขาย  (0-2435-5012 ถึง 4)
 2. จ่ายมัดจำสินค้า ตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ  1
 3. ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมสินค้าส่งลูกค้าตามสเปคที่ต้องการ หากไม่มีสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกลับภายใน 2 วันทำการ
 4. ส่งสินค้าตามสถานที่นัดหมาย ให้ทันตามเวลาที่ตกลงกันไว้ เซ็นชื่อรับสินค้าและจ่ายเงินส่วนที่เหลือ 

หมายเหตุ:

 • การโอนเงินชำระค่าสินค้าต่างๆ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ จากทางธนาคาร
 • รับเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 3 วันหลังจากซื้อ โดยเปลี่ยนในราคารวมไม่ต่ำกว่าเดิม
 • ในกรณีต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ รบกวนโทรแจ้งกลับมาที่เบอร์ 0-2435-5012-4

 ท่านสามารถโอนชำระค่าสินค้าได้ที่ 

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน
 • เลขที่บัญชี : 037-6-02225-6
 • ชื่อบัญชี : บริษัท แอลดี พลาส จำกัด
 • ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน