เมลามีน

SKU Title Price
9400080 จาน 180 mm.No.W-63 65.00฿
9400081 จาน 180 mm.No.W-61 39.00฿
9400082 ถาด TRAY No.2367 0.00฿
9400083 ถาดหลุมNo.P-35/6-235 136.00฿
9400084 ถาดSMALL 12"x15" 171.00฿
9400085 ถาด LARGE 14"x19" 240.00฿
9400086 ถาดSANDWICH 13"x6.5" 125.00฿
9400088 จาน 10" No.P-13-255 87.00฿
9400091 จาน 7" No.P-13-180 65.00฿
9400092 จาน 5.5" No.B-13-140 51.00฿

Pages